#110 Ägg

Ja nu när det snart är påsk tänkte jag skriva lite om hur de olika förhållanden för värphöns ser ut, glöm inte att den bästa påsk presenten ger vill till hönorna! Låt oss göra påsken till en högtid för att tänka lite extra på hönorna!

Inredda burar:
Hönsen lever i små grupper om 8-10 höns, i burar som är inredda med värpreden, ströbad och sittpinnar. Minimimåttet har fastställts till 750 cm² per höna (d.v.s ca 27x27cm). Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder, där svensk fodersäd utgör huvuddelen av fodret.


Frigående höns inomhus:
Höns i frigående inhysningssystem rör sig fritt inomhus i stora stallar med strö på golvet. Beläggningen är max 9 höns per kvadratmeter tillgänglig yta (d.v.s ca 33x33cm). Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder, där svensk fodersäd utgör huvuddelen av fodret.


Frigående höns utomhus:
Dessa hönor går helt fritt i stallet och har möjlighet att gå ut, varje dag året om. Varje höna som hålls frigående utomhus ska ha tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta i en rasthage. Här kan de sprätta, sandbada, leta mask och beta gräs. Vintertid ska de dagligen ha tillgång till en vinterträdgård under tak.
 

❀ Ekologisk produktion:
Höns som producerar ekologiska ägg går fritt i stora stallar. Beläggningen är något lägre än i övrig frigående produktion, d.v.s. max 6 höns per kvadratmeter tillgänglig yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Minst en tredjedel av golvytan ska vara täckt av ströbädd. Hönsen kan gå ut i gräsbevuxna rastgårdar, när vädret så tillåter. Minst 95% av fodret ska vara ekologiskt odlat.
 
Bilden visar en höna i naturlig miljö som inte har med produktionen i sverige att göra.
(Bild från: http://hqwallpapersplus.com/wp-content/uploads/2013/09/Hen-Pictures-3.jpg)

Kommentera här: