#64 Rättvisa

Det fanns en gång en person som sa till mig att det inte finns rättvisa, det är något det mest felaktiga påståendet jag har hört i hela mitt liv. För mig är det väldigt enkelt, ingen ska må dåligt, det är rättvisa! Går det att ordna? Ja det gör det, vi kan till 99% få en rättvis värld, men tyvärr är det så att vissa individer alltid kommer vilja vara på ett "ställe" i livet som inte gynnar dem och dessa personer kommer alltid lida och vara svåra att hjälpa, men vi ska göra allt för att hjälpa som endå. Vi måste göra allt för att informera om hur man mår bättre, öppna ögonen och se när något far illa och stoppa det, offra lite av vårat välmående för att någon ska må bättre, stötta dom som inte klarar av att vara starka så de kan växa sig starka för att klara sig själva, vi måste vilja andra väl och inte hämma andra människors utveckling för att vi är egoistiska. Hur kan detta vara så svårt? Jag tror att följer vi dessa punkter kommer välden se så mycket bättre ut. Men vad är grunden till att världen inte fungerar idag, varför är vissa lyckliga, andra inte? -Är vi lata, olyckliga, behöver vi själv stöd, är vi inte nöjda med vem vi är eller vad kan det vara som hindrar oss? Det kanske är att vi har svårt att relatera till andra människor och djur?

Just i detta inlägg har jag våra kära vänner djuren i tankarna. Hur kan dessa heliga varelser utnyttjas av oss så grymt? hur kommer det sig att högsta straffet för djurplågeri är i Sverige straffbart med max 2år i fängelset, vilket över världen sätt är ett ganska strängt djurhållnings system! Att döda djur få också vem som helst göra bara det följer vissa bestämmelser, något vi kallar slakt. Vi kan också hålla djur som slavar. Vad vi gör mot djur är värre en var någon människa vållat någon annan människa här i världen, djurens lidande är ett eget kapitel i mänslikhetens historia. Vi är för djuren motsvarande djävulen. Det spelar ingen roll om du är vegan eller att du aldrig sätt ett djur, vi är alla människor, de som blundar gör samma dåd som dem som faktiskt utför själva handlingen och så har det alltid sätt ut. Om vi ska kunna ställa oss upp för djuren måste vi inse att djur har samma värde som oss människor, i Danamrk dör t.ex. 25 000 griskultingar / dag (vilket blir runt 775 000 st på EN månad) för att det är för trångt så att mamman lägger sig på dem. För vad är du värd och varför är du värd något om inte en ko, gris eller häst är värd något? Det finns inget värde i oss människor på något papper, det finns inget pris för en männsika, men för ett djur finns priset alltid där, de går att köpa för att vi har satt ett värde på papper på dem! För oss männsika finns ett sant och äkta värde i rättvisa och att handla rätt och sklart vara en god människa. Jag kommer att för evigt brinna i "helvettet" för vad vi gör mot djuren och jag tar på mig skulden, för det är det ända jag kan göra som leder till att känna ansvar för vad vi gör mot djuren. 
 
Sakar jag tycker är fel på är grundinställningen till djur, men vissa reger skulle kunna förbättre djurs välmående;
  1. Alla djurtransporter måste ske lugnt och fridfullt för djuren och får max vara 5 timmar (idag är 28 timmars transport i EU inom många raser ok)
  2. Alla djur som föds upp bör få en lön eftersom den annars läknas som en slav, dessa pengar ska dess juridiska ombud (se nästa punkt) förvalta för djurets bästa saknar som djuret kan investeria i, mark, större utrymme, massage för motverka stress, långsiktigt välmående. Såklart är det svårt att se utifrån en djurs perspektiv vad som är välmående. Men en sugga som jobbat i 8år med att bara föda kultingar borde ej åka transport långt för att slakas, den borde få pansioneras och leva i lugn och ro åtminstonde 1-2 år och bara njuta av sitt liv innan den avlivas, det är otroligt lite begärt men kommer förändra dessa djurens liv otroligt mycket och de kommer dö lite lyckligare och det brings hope till alla djur, man kan trösta dom säga, lilla vän håll ut för om 2år kommer du vara fri. Om man tror på att livet gå igen d.v.s reinkination kommer välden på så sätt också bli bättre, det är bättre för alla. 
  3. Alla djur som nyttjas av oss människor bör få en företrädare d.v.s ett jurdiskt ombud som enbart har som uppgift att se individen/djurets intresse så de ej utnyttjas på djurets bekostnad.
  4. Straff för att vålla djur skada bör höjas till 15års fängelse minst eftersom det är en så otroligt osund inställning att misshandla och tillfoga djur lidande som ej i ord eller fysisk kan försvara sig. Det är rent emotionellt lika psykopatiskt som att ge sig på spädbarn. Varför vi gör en så stor skillnad är för att vi är en egoistisk ras som älskar att säkerhetsställa våran framtida överlevnad, men vi bryr oss inte om rättvisa tydligen?
  5. Kött från djur som har det bra ska vara billigare en djur som har det sämre, hur man en vrider och vänder på det!!!!
  6. Det bör vara olagligt att ha samlag med djur för att vi måste vara djurets röst, de har ingen egen.
  7. Alla djur som hålls fångar bör få utevistelse på minimum 2timmar /dag  i ett häng/ hage som gör att de kan få motion, friskluft  och avkopplade atmosfär där inte stressen de upplever med trängsel och konkurans om mat är en faktor.
 
 
 
Om jag bildade ett parti, hur många skulle rösta på mig då :)????
 
 
 

Kommentera här: