#66 GMO - Genetiskt Modifierad Organism

Jag har senare tiden sätt en debatt om GMO när EU kommer upp med de nya förslagen ang. en lag (Plant Reproductive Material Law) som inom Europa gör att man enbart får odla frön som finns registerade för komersiellt bruk. Att registrera fröer kommer kosta pengar, kräva tid, pengar och dokumentation och kommer innebära att man även tar patent på fröm. På det viset tjänar redan stora företag pengar på specefika fröer och de stora jorbruksföretagen får mer inflytande på jordbruket.
 
Många ser att det är som en sorts övertramp mot mångfalld och ekologisk odling då genmodifeierade fröer kommer att få många fördelar på marknaden eftersom mindre frösorter som inte har en så stor marknad vilket innebär att de inte kommer att registreras occh då inte kunna köpas av odlare, vilket många ser som en risk. Exempel är gamla svenska förer som bara oldas av ekologiska odlare eller vissa delar av sverige som kultur växt.
 
Andra risker med GMO-frön är t.ex. att man flyttar enskilda celler till de olika arterna hejvilt och skapar egenskaper som ej är möjliga att få genom naturlig korsbefruktning. Det skulle kunna göra att dessa genmanipulerade växter sprider sig in i våra naturliga eko system och på så vis skadar den naturliga balansen. Det finns väldigt lite forskning på området och alla verkar ha olika motsättningar. Genom GMO kan man få växter resistenta mot starka miljögifter och skadedjur, man kan boosta up nivåerna av smak och näring i olika grödor, se till att de klarar andra klimat osv..Företag som Monsanto som tillverkar det extremt miljögiftiga ämnet roundop säljer GMO-frön som klarar detta medel t.ex. och då över chanserna att vi i våran tur får i oss detta farliga gift. Monsantos GMO-fröer har exempelvis forskare visat på att de orsakat en total kollaps bland världens bi-population.
 
Redan har man hittat GMO växter långt ifrån åkrar i USA där gmo-odlingen är som störst men det förekommer även i Japan, Kanada och storbirtannien att GMO-frön sprider sig till den naturliga faunan. EU har världens hårdaste lagstiftning kring genetiskt modifierade organismer och spridningen av GMO frön inom EU är en så länge rellativt låg.
 
Det finns såklart vissa fördelar med gmo, här är lite exempel;
  • Nya sorter med förbättrat näringsinnehåll, till exempel nyttigare växtoljor samt högre mineral- och vitamininnehåll. Genteknik kan även användas när man framställer exempelvis vitaminer, aminosyror och enzymer som sedan används i livsmedelsindustrin. På så sätt har man fått fram raps med bättre oljesammansättning och ris som innehåller mer A-vitamin.
  • Sorter med sjukdomsresistens, som till exempel Industrigrödor med ändrad biokemisk sammansättning. Ett exempel är att man bygger in motståndkraft mot sjukdomen brunröta i potatis och på så sätt minskat behovet av bekämpningsmedel. 
  • Foderväxter för djur med bättre näringsmässigt innehåll,tillexempel bättre protein- eller oljesammansättningar 
  • Grödor som syntetiserar enzymer, antikroppar, vacciner eller substanser för diagnostiska ändamål. Det finns bl.a. försök med grödor som producerar insulin. I i-världen är det majs, soja, raps och potatis som används; i Indien och Kina arbetar man med ett bredare sortiment av grödor.
  • Vanlig användning av tekniken är till exempel att gener från en jordbakterie förs över till växter för att växterna ska klara insektsangrepp. Fördelen med detta är odlaren inte behöver använda bekämpningsmedel mot insekter som när man odlar vanliga - konventionella - växter. 

 

 

Källor:__________________________________________

http://www.runabergsfroer.se/?m=300
 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/amerikanska-gmo-grodor-vaxer-vilt/
 
http://www.slv.se/grupp1/Markning-av-mat/Genmodifierad-mat-GMO/
 
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr147.pdf
 
http://www.gmofrizon.se/
 
http://archive.longislandpress.com/2010/08/12/gmos-in-food-genetically-modified-food-and-our-kids/ 
 
http://hejdagmo.se/

Kommentera här: