#45 Japanska trädgårdar

Japanska trädgårdar är i vårat svenska synsätt ganska exotiskt. Vi har haft trädgårdar för att förstärka statusen på våra hus och försköna allmäna platser. Japanska trädgårdar kan jämföras med det stora romantiska 1700 tals parkerna i väst (Se t.ex. Ninfa utanför Rom) och är mer en andlig plats med plats att meditera och skapa avkiljhet från "verkligheten". Japanska trädgårdskonsten präglas i stort av stark tuktning av naturen samt att skapa en miniatyrvärld coh fånga det vilda i naturens innersta själ. Den japanska trädgården har några viktiga element;
 
Bron. Den kan gå som en vacker båge över vatten eller som flera plankor över grus och mossa.  I trädgårdssamanhang pratar man om att skapa rum. Idealet är att ha många "rum" d.v.s olika mindre platser som ger besökaren en varierad upplevelse och känslan av att man är på "upptäcksfärd". Bron skapar en relation med sin omgivning och binder ihopp de olika sektionerna/rummen i parken på ett ödmjukt sätt.
 
Stenar. Det kantiga vassa stenarena ska visa att naturen ej har bearbetat dessa stenar med vind, vatten och slitage. De vill ta det råa i stenen och plaserar de så att de sänder ut sin "sten energi". I sverige brukar vi gilla att lägga runta stora stenar runt rabatten eftersom vi vill få bort det vilda och otämjda. Det japaska sättet är att lägga fram stenen som en kontrast till det som är harmonisk och de skapar nästan en magisk symbolik. D.v.s en sten som står upp visar tydligt att energi är uppåt och då blir allt som ligger ner .te.x formklippta tallar mer passivt. 
 
Runda formklippta buskar/tallar i kontrast till uppstickande ganska vassa former. Det viktigaste i en japansk trädgård är helheten, ofta hålls vegitationen ganska låg så tallarnas stam och stenar lyfts fram.Det är viktigt att de runda tuktade barrträden ser naturliga ut, det är inte tucktningen i sig som är idealet som t.ex. barocken, därför är de ofta inblandade krypenar och andra lågväxande arter som inte behöver klippas som får sprida ut sig mer naturligt i vegitationen. Klippningen i sig är också ett verktyg som japanerna använder för att hålla nere tallar och andra träd och för att skapa "ideal träd" (som stora bonsaier) så formklippta bergstallar är också något väldigt vanligt förekommande.
  
 
Vatten. Vattnet är ett väldigt viktigt element för den japansk trädgården eftersom att det är en naturlig avgränsare och skapar liv, gärna med koi i. Vattnet ska gärna vara i rörelse med ett vattenfall eller likande. Koi karparna kan vara extramt dyra och många samlare har koi karpar som är över 50år gammla. Jag har läst att den dyraste Koi som sålts kostade €250.000. Ordet Koi är en synonym för vänskap och kärlek och symboliserar långt liv och status.
 
Mossa. Mossan i en japanska trädgård är väldigt viktig för att skapa den mystik som vilar över en japansk trädgård. Mossan tar lång tid att skapa och krävar mycket omsorg i form av vattning och tål inte direkt sol ljus.
 
Krattat grus. Det krattade gruset kallas även Zen-garden och är en trädgård/elemant vars syfte är att fånga det magiska med naturen och ge total avskiljhet från störning, ursprungligen skapat av zenmunkarna. Gruset i sig är även något man avänder för att skapa avskiljdhet mellan växterna, stilrenhet är mycket viktig för att skapa den japanska trädgården. När man krattar gruset lyfts de olika objekt fram t.ex. en liten ö med mossa på, stenar eller buskaroch framstår som sin bästa "sida", gruset blir en sorts neutral energi som omger och skapar en riktning för ögat eller en inramning. Mönstret är väldigt omsorgsfullt skapas och tro mig det är en teknik i sig att få till det jämt och vackert.
 
Cirkeln. För japanerna är cirkeln en viktig symbol inte bara för flaggan utan även i stilen, det runda symboliserar solen. Många trädgårdar har runda ingångar, murar med cirkelformad port och ibland är det runda hål i stenar och hus. 
 
Ja som sagt, helheten är det absolut viktigaste och funderar på på att skaffa en japansk trädgård är det inte vilka sorter du använder utan hur du formger din trädgård som är det viktigaste!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: