#119 Status = Välmående?

I en artikel från 2009 berättar Marie Söderqvist Tralau om sin bok Satus - Vägen till lycka
"I boken kan du läsa om varför märkeskläder är så viktigt för högstadieelever, varför två på ytan rätt lika skandalblondiner har fått så olika lyckosamma karriärer och hur ett pippiplåster kunde bli en politisk hit." http://www.barnsidan.se/intervju/marie_soderqvist_status.htm


Intressant intervju med författarinnan och hon förklarar att status handlar så mycket mer en att ha dyra saker, det handlar mycket om relationer t.ex. skriver hon "Misslyckas man med sitt föräldraskap raseras hela statusbygget. Ingen annan faktor påverkar statusen så negativt som att inte ha en god relation till sina barn eller om barnen blir olyckliga och har svårt att klara sig i vuxenlivet. Vill man bli respekterad och beundrad måste man vara en lyckad förälder, ingen pardon."

Hon drar även en parallell på sociala experiment som gjorts på apor "Man har gjort försök på apor där det är lätt att se vilka individer som är hög respektive låg status. Alla aporna fick äta dålig, kolesterolrik mat och aporna med låg status utvecklade riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar medan högstatusaporna var helt immuna.

Även när man gick in och förändrade statushierarkierna så såg man tydliga skillnader. Föredetta högstatusapor som varit immuna så länge de hade hög status blev med lägre status lättare åderförkalkade. "

 

Kommentera här: