#177 SoulBodyFusion

Soulbodyfusion (SBF) är en metod där du genom närvarande ska få din kropp i samklang med din själ. Det finns lite kurser i stockholm om man är intresserad men annars kan man kolla på den här videon. Jag rekommenderar verkligen det då den har gett mig jätte mycket, får jag möjlighet ska jag göra en soubodyfusion med en handledare. Man ska göra soulbodyfusion ca 3-4 gånger med en veckas mellanrum för bäst verkan. 
 
Så här står det skrivet på SBF hemsida:
 

När kropp och själ samarbetar som en helhet råder ingen brist. Som helhet är du en oöverträffad skapande kraft och det kan vara brist på kontakt med din egen själ som är den felande länken i din potential. Det är tillgången till våra mest fantastiska talanger som gör Soul Body Fusion så kraftfullt och ibland ger fantastiska resultat.

 

Glenda Green som skrivit Love without end sammanfattar det så här: "Själen ropar efter en  verklighetsupplevelse som den bara kan få av det fysiska livet. Kroppen ropar efter en odödlighetsupplevelse som bara själen kan ge den. När du tillåter dem att förenas vet du omedelbart hur det känns att vara den kärlek du är."

 
 
 

Kommentera här: