#159 inlärd destruktiv rädsla

Det konstiga är att människor ofta blir ofta mer rädda för ett paket en själva innehållet när det kommer till olika situationer. Därför är det ganska farligt att levererar saker på sätt vi gör idag. Till att börja med är människor rent generellt för rädda. Denna rädsla kommer från när vi är små då vi lär oss att vi SKA vara rädda och sedan när vi blir äldre hittar vi på saker för att få utlopp för vår inlärda rädsla, rädsla för att inte vara älskade, räcka till, att bli skadad på olika sätt -psykiskt och fysiskt.

Nyheterna finns där för att tillgodose detta destruktiva behov, underhållnings program som handlar om hat, hämnd, skönhets hets och våld fyller också detta behov. Sedan är vi passiva medresenärer som fortsätter att äta det vi blir matade med från samhället och det bidrar till att det kräver mer energi att hålla hela den verklighetsfrånvända "rädslogenererande" tillvaron i rörelse och den får sin näring av att vi är offer. Ända sättet att bryta detta mönster och vara ett offer är att sluta se saker på ytan, skala av onödig rädsla och fokusera på sånt som är konstruktivt och gör dig modig.

Så jag vill bryta denna trend som jag känner mig allt mer och mer kvävd av med att säga att vi inte har något att vara rädda för.
 
 
 

Kommentera här: